You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Flowsensorer
  2. Valg efter medium

Flowsensorer - anvendelsesformål og medium er afgørende for at vælge den rigtige enhed

Flowsensorer og flowmålere skal alt efter det medium, der skal detekteres, som vand, glykol eller gasser, opfylde specifikke krav for at sikre præcise målinger.

Vandbaserede medier