You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
 1. Flowsensorer
 2. Produkter - innovationer
 3. SU ultrasonisk flowmåler

Måling af flowet med ultralyd

Præcis flowmåling af anvendelser med ultrarent vand, vand og vandbaserede medier med op til 10 % additiver

SU Puresonic detekterer flowhastigheder på op til 1000 l/min med høj præcision. Takket være ultralydsteknologi gælder dette også for ultrarent vand med lav ledningsevne, som produceres omvendt osmose anlæg. Desuden bliver signalstyrken, der kan anvendes som en kvalitets- og vedligeholdelsesindikator, kontinuerligt detekteret.

SU Puresonic's målerør er fremstillet af rustfrit stål og har ingen måleelementer, pakninger og bevægelige dele. Det betyder, at både fejl på grund af skader, lækager eller blokeringer og design-relaterede trykfald udelukkes fra begyndelsen.

SU Puresonic i detaljer

Det siger vores kunder

Vedligeholdelsesfri og pålidelig takket være komponentfrit målerør af rustfrit stål
"SU overbeviser med dens målerør af rustfrit stål, som hverken indeholder måleelementer, pakninger eller bevægelige dele. Det betyder, at både fejl forårsaget af aflejringer eller slitage og design-relaterede trykfald udelukkes fra begyndelsen."
Maximilian Meurer, Measurement and Control Engineer hos EnviroFALK
Flowmåling af rent og ultrarent vand
"Med SU er vi i stand til præcist og nøjagtigt at overvåge forsyningen af ferskvand til vaskemaskinerne på havet og regulere vandmængden i overensstemmelse dermed."
Anlægskonstruktør af vaskerisystemer
Fokuseret og problemfri måling takket være det ultrasoniske måleprincip
"Tidligere brugte vi magnetisk induktive flowsensorer og måtte af og til afhjælpe fejlmeldinger forårsaget af meget fine metalpartikler i vandet. Takket være SU Puresonic har vi ikke længere dette problem."
Daniel Kaltenbach, Fluidics Design Engineer hos EFD Induction GmbH
Hurtig og entydig tilstandsovervågning
"Signalstyrkens output giver mulighed for, at der kan drages konklusioner om kontaminering eller procesændringer. Procesændringer indikeres også ved hjælp af LEDen for driftstilstand og output via diagnoseudgangen. På denne måde kan der træffes vedligeholdelsesforanstaltninger på et tidligt tidspunkt, og nedetider kan forhindres."
Anlægskonstruktør i vandbehandling

Anvendelses eksempler

Præcis flowmåling til vandbehandling

EnviroFALK GmbH har i mere end 30 år konstrueret, fremstillet og solgt systemer til rent og ultrarent vand til en lang række industrier i hele verden. Omvendt osmose er et afgørende procestrin inden for vandbehandling. Med omvendt osmose bliver det forsynede bløde vand filtreret til rent vand. En relevant parameter for kunden er mængden af tilgængeligt rent vand ved afslutningen af behandlingsprocessen. Anlægsoperatøren kan på grundlag af flowhastigheden bl.a. se, om et af de anvendte membranfiltre kræver vedligeholdelse.

Til at måle flowet bruger kunden den ultrasoniske sensor SU Puresonic, der kan detektere flowhastigheder på op til 1.000 l/min med høj præcision. Takket være den anvendte ultralydsteknologi gælder dette også for rent og ultrarent vand med lav ledningsevne, som produceres i EnviroFALK's anlæg. I kombination med LDL-familiens konduktivitetssensorer kan der opnås en pålidelig kontrol af kvaliteten og mængden i filtreringsprocessen.

Regulering af vandmængder til rengøring af dele

En kunde hos ifm og producent af automatisk vaskeriteknologi, der konstruerer systemer til hele vaskeriprocessen. Dette omfatter vaskemaskiner, der anvendes på krydstogtskibe.
Det teknisk behandlede havvand, der anvendes til at forsyne maskinerne med ferskvand, stiller særlige krav til de anvendte flowsensorer. Årsagen til dette er vandets lave ledningsevne, hvilket presser klassiske måleprincipper, som f.eks. det magnetisk induktive måleprincip, til deres grænser.

SU Puresonic kan, på den anden side, uden problemer anvendes til vand med en lav ledningsevne, som det er tilfældet med ultrarent vand, på grund af dens ultrasoniske teknologi og kan pålideligt overvåge forsyningen af ferskvand. Desuden anvendes SM-seriens magnetisk induktive sensorer til industrivand, hvor der dannes flere bobler og mere skum på grund af rensemidlet.

Problemfri måling, selv med metalpartikler

EFD Induction GmbH har udviklet induktionsvarmeløsninger i over 70 år. Det omfattende produktsortiment på stedet i Freiburg omfatter induktionshærdningssystemer. Med induktionshærdningssystemer bliver metalliske komponenter, som f.eks. drevkomponenter til bilindustrien, induktionsopvarmet og derefter afkølet med et vandbaseret medium for at opnå en perfekt hårdhedsgrad.

EFD Induction GmbH sætter sin lid til SU Puresonic til overvågning af flowet i systemets afkølingskredsløb. Takket være det ultrasoniske måleprincip er målingen upåvirket af meget fine metalpartikler i vandet. En yderligere fordel ved SU Puresonic er dens komponentfrie målerør af rustfrit stål, der om nødvendigt er nemt at rengøre. Desuden kan signalstyrkens output anvendes til at drage konklusioner om det aktuelle aflejringsniveau i rørsystemet, hvilket giver mulighed for at rengøre det efter behov.

Anvendelse i kølevandsforsyningen

Kølevandssystemer sikrer en tilstrækkelig varmeafledning ved hjælp af vand for at garantere processens kvalitet og forhindre slitage af værktøjerne. Der anvendes ofte ultrarent vand, især til følsomme produktionsprocesser, som f.eks. i halvlederindustrien. Fordelen: Både korrosion og tilkalkning i rørsystemet og kortslutninger på elektriske komponenter undgås.

For at kunne afkøle systemer effektivt skal vandflowet detekteres præcist. Til systemer med ultrarent vand, hvor mediet er karakteriseret ved en lav ledningsevne, er ultralydsteknologi bedst egnet til måling. En egnet sensor til dette formål er den ultrasoniske inline-sensor SU Puresonic, som detekterer flowhastigheder med høj pålidelighed.
I modsætning til en enhed af klemmetypen kræver inline-enheden ingen kalibrering til en absolut måling. Desuden minimeres monteringsrelaterede fejl, der kan påvirke nøjagtigheden. Inline-enheden har også den fordel, at den forhindrer forkerte justeringer efter installationen, der f.eks. kan være forårsaget af rørenes uoverensstemmende vægtykkelser eller materialeegenskaber.

Tilstandsovervågning

Den permanent detekterede signalstyrke gør det nemmere at fastsætte systemets vedligeholdelseskrav på et tidligt tidspunkt og dermed minimere nedetider. Signalstyrkens status kan aflæses via diagnoseudgangen, via IO-Link eller LEDen for driftstilstand på SU'en.

  Flow Temperatur Signalkvalitet Udgang 2
(analogt signal)
Udgang 1
(diagnose)
Grøn Normal Til
Blå Lav Fra
Blinker rødt intet signal 3,5 mA//21,5 mA Fra
En høj signalstyrke indikerer, at processen kører gnidningsløst, hvorimod et svagt eller aftagende signal kan indikere en ændring i processen (aflejringer, luftbobler, faste stoffer).
Ved traditionel ledningsføring er det ikke muligt at skelne mellem et "svagt signal" og "intet signal", hvorimod alle hændelser bliver udlæst i detaljer via IO-Link.

Systemforbindelse

Merværdi takket være IO-Linket

 • Gennemsigtige processer
  Ud over det aktuelle flow får man yderligere information om den samlede mængde, temperaturen, enhedens status og to skiftetærskler via IO-Link.
 • Tilstandsovervågning
  Signalstyrken (acyklisk) indikerer en mulig kontaminering eller procesændringer – der kan træffes vedligeholdelsesforanstaltninger på et tidligt tidspunkt, og maskinnedetider minimeres.
 • Tabsfri datatransmission
  IO-Link muliggør tabsfri datatransmission: konverteringstab er udelukket via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen indvirkning på datatransmission. Ud over tabsfri datatransmission er digitale signaler karakteriseret ved at være mere præcise og have en højere opløsning.

Takket være integrationen via IO-Link kan vi reducere omkostningerne til et minimum, gøre opsætningen meget mindre kompliceret og få andre vigtige oplysninger ud over procesværdierne. Enhedens status kan til enhver tid kontrolleres, og fjerndiagnose er mulig.

EnviroFALK

Ofte stillede spørgsmål

Flowsensorteknologi

SU-seriens særlige egenskab: Transducerne er placeret i sensorens hus og dermed uden for målerøret. SU-seriens målerør af rustfrit stål har ingen måleelementer og komponenter, hvilket forhindrer trykfald forårsaget af komponenter og eliminerer behovet for materialeforenelighedstests.

Pålidelig overvågnings- og filtreringsprocesser

Der kan anvendes en kombination af SU Puresonic og LDL101-konduktivitetssensoren til at etablere en pålidelig kvalitets- og tilstandsovervågning i filtreringsprocesser.