You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Flowsensorer
  2. Værktøjer

Program for flowberegning

Beregn flowhastighed, flowmængde eller indvendig rørdiameter.

Programbeskrivelse

Beregningsprogrammet er et værktøj til beregning af flowhastighed, flowmængde eller indvendig rørdiameter.

  • Klik først på parameteren, der skal beregnes, i valgfeltet. De to ledige parametre forberedes derefter automatisk som indtastningsfelt.
  • Du kan derefter indtaste værdierne for de to manglende parametre og tilføje den passende enhed via et drop-down-felt.
  • Valgfeltet "Inkluder sensor i beregningstip": Ved små diametre (<25mm) ændres det frie rør-tværsnit sig kritisk som et resultat af forskydningen af sensorspidsen, der er sat i røret. Indikeringen af sensorens installationsdybde er derfor særlig vigtig for små rørdiametre. Beregningen af sensorspidsens område er baseret på en diameter af ifm typen SI5000. Installationsdybden er specificeret fra rørets inderside. Den er ca. 12 mm. Denne størrelse kan dog ændre sig for specielle T-stykker eller adaptere.
  • Se den vedlaget liste "gevindrør iht. DIN2440" vedrørende den indvendige rørdiameter. Et klik på det markerede link åbner et særskilt vindue med denne tabel.
  • Når alle nødvendige værdier er indtastet, starter programmet ved at klikke på knappen "beregn".
  • Resultaterne vises i en tabel med alle parametre og enheder.
  • Du kan starte en ny beregning efter indikeringen af de ændrede parametre og ved at trykke på knappen "beregn".

Kalibrering af flowsensorer af SB-typen

Kalibreringsfaktoren [CGA] anvendes til at justere sensorens temperatur-viskositetskompensering i forhold til den anvendte olies egenskaber. Kalibreringsfaktorer påvirker strømningsmålingens målekarakteristiks hældning. Viskositeten, der er specificeret for sensorens anvendelsesområde (tekniske data), gælder for en olietemperatur på 40 °C. Sensoren kompenserer automatisk for denne olies viskositetsændring i temperaturområdet 20...70 °C. Viskositeten ved 40 °C er ikke variabel. Den specificerede kompensationskarakteristik dokumenteres åbent i ifm's beregningsværktøj. Hvis viskositetsadfærden afviger via temperaturen på grund af additiver i den anvendte olie, kan afvigelsen reduceres ved hjælp af kalibrering.