You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Flowsensorer
  2. Service- kalibrering

Service- kalibrering

Kalibrering er at bestemme og dokumentere afvigelser mellem et måleinstrument, kaldet en DUT (device under test), og en referenceenhed, kaldet en referencestandard, på en sporbar måde.

Resultatet af denne sammenligning viser måleafvigelserne ved forskellige målepunkter og kan vises i absolut eller relativ form. Regelmæssig kalibrering af måleinstrumenter sikrer, at de målte data er præcise og reproducerbare. Referencemålingen udføres med en trykreferenceenhed.

Referencemålingen af flowsensorer til måling af væsker udføres med en reference-flowmåler. Under referencemålingen strømmer mediet gennem måleenheden, der skal kalibreres, og en anden reference-flowmåler, der er blevet kalibreret på forhånd.

Download eksempler på certifikater

Kalibrering: mere information