You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
 1. Flowsensorer
 2. Valg efter medium
 3. Gasser

Måling af gasholdige medier

Bemærkninger:
Særdeles velegnet

Meget velegnet

Velegnet

Ikke velegnet
 
Tilgængelige

Ikke tilgængelige
  Velegnet i et vist omfang - kontakt venligst Service Center på 70 20 11 08 i dette tilfælde.
  Kalorimetriske
inline-sensorer
Kalorimetriske
neddykningssensorer
  Produktdetaljer Produktdetaljer

Måleprincip

Kalorimetrisk

Kalorimetrisk

Nøjagtighed

Tryktab

Registrering af retning

Mængdetæller (totalisator)

Medier    

Ikke-ledende medier

Kemiske væsker
med lav koncentration,
f.eks. natriumhydroxid-opløsning < 5 %

Resistent over for    

Temperatursvingninger

Viskositetsændringer

Luftindhold

Partikler

Tryk peaks

Aflejringer

Vibrationer

Installation    

Der kræver ikke nogen indgangsrørstrækning

Kalorimetriske inline-sensorer Særlige egenskaberMåleprincip

Produktserie

 • SD serie

Måleområde

 • 0,2...200l/min

Tværsnit

 • 1/2"...1 1/2"

Gennemsnitstemperatur

 • -10...100 °C

Trykkapacitet

 • 40 bar

Krav

 • Der skal tages højde for indløbs- og udløbsrørlængderne
 • Termisk ledende medie
 • Undgå hurtige temperaturændringer

Brancher

 • Bilindustrien
 • Robotteknik og automation
 • Skibsautomation
 • Levnedsmiddelindustrien

Højdepunkter

 • Høj målingspræcision
 • Høj målingsdynamik
 • Lavt tryktab

Procesværdier

 • Måling af den samlede mængde/totalisator
 • Flow
 • Temperatur
 • Trykkapacitet
 • Enhedsstatus/diagnosticering

Kalorimetriske neddykningssensorer

Særlige egenskaber


Måleprincip

Produktserie

 • Serierne SI, SA og SF

Nominel diameter

 • Uafhængig af DN

Måleområde

 • Væske 0,04...3m/s
 • Gas 0,6...100m/s

Nøjagtighed

 • Væske ± (7 % MV + 2 % VMR)
 • Gas ± (10 % MV + 2 % VMR)

Gennemsnitstemperatur

 • -20...90 °C

Trykkapacitet

 • Op til 300 bar

Krav

 • Der skal tages højde for indløbs- og udløbsrørlængderne
 • Termisk ledende medie
 • Undgå hurtige temperaturændringer

Brancher

 • Bilindustrien
 • Robotteknik og automation
 • Vandindustrien
 • Skibsautomation
 • Levnedsmiddelindustrien

Højdepunkter

 • Uafhængig af nominelle rørdiametre
 • Alsidigt materialeudvalg til komponenter, der er i kontakt med mediet
 • Nem opsætning

Procesværdier

 • Punktuel flowhastighed
 • Temperatur
 • Enhedsstatus/diagnosticering
 • Kalkuleret flow

Produktplatforme -> Flowsensorer/flowmålere