You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
 1. Flowsensorer
 2. Produkter - innovationer
 3. SDP luftspaltesensor

Luftspaltesensor til værktøjsmaskiner

Innovativ luftspaltemåling

SDP luftspaltesensoren registrerer afstanden mellem overfladen og objektet med ensartet nøjagtighed og udlæser den som en absolut værdi. Selv de mindste afvigelser mellem den aktuelle position og målpositionen registreres pålideligt. Dette sikrer permanent kvaliteten på dit produkt.

Fordi spalten er beregnet på grundlag af tryk og gennemstrømning, forbliver målingen altid præcis, uanset trykudsving og dyseantal- og diameter. Derudover kan det robuste målerør også modstå skylletrykket, hvilket eliminerer behovet for at skifte mellem skylning og måling.

Produktfordele

Hvad er fordelene ved SDP luftspaltesensoren?

Oversigt
Spalteværdi, gennemstrømning og tryk - overblik over alle oplysninger
Nøjagtighed
Præcise måleresultater og ingen spalteregistrering
Absolutte værdier
Luftspalteudlæsning som absolut værdi
Kvalitet
Selvrensende effekt øger langvarig stabilitet
Nem håndtering
Simpel indlæring af målstatus med et klik

Typiske anvendelser

Overvågning af emneposition

Den nye luftspaltesensor anvendes hovedsageligt i moderne værktøjsmaskiner. Her overvåges positionen mellem emne og værktøjsbord eller stålholderhoved og værktøjsholder. SDP registrerer og signalerer alle fejljusteringer, som f.eks. dem, der skyldes snavs på overfladen.
Dette tilsikrer kvaliteten på slutproduktet.

Overvågning af emneposition mellem emne og værktøjsbord for at registrere fejljusteringer, f.eks. på grund af spåner

 1. spændeapparat
 2. Emne
 3. fræsemaskine
 4. luftslanger
 5. Spåner
 6. Luft
 7. Luftdyse

SDP110 luftspaltesensoren kan måle afstanden mellem måledysen og emnet i området 0...500µm med en repeterbarhed på ± (3 % af den målte værdi + 2µm). Afhængig af anvendelsesområdet svarer det til en nøjagtighed på op til 5 til 10 mikrometer. Sensorens gentagelsesnøjagtighed er således op til ti gange finere end et menneskehår.
Det skaber nye, præcise løsninger f.eks. til overfladekvalitetskontrol, som ikke kunne realiseres med tidligere målesystemer.

Overfladekvalitet

Overflade 1 Overflade 2 Overflade 3 Udefineret
Målt værdi SD 0 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,026 mm
Status HMI

På grund af sensorens høje præcision har overfladens egenskaber en direkte påvirkning på måleresultatet.

Nulspalte- eller tilstopningsregistrering

Almindelig måleteknologi anvender en differenstrykmåling til at fastsætte spalteafstanden og kan derfor kun registrere et godt/dårligt område eller vise en trykforskel i mbar som et relativt målesystem. Som et resultat af dette kan disse systemer ikke tydeligt detektere en spalte med en afstand på 0, den såkaldte "nulspalte", eller en tilstoppet dyse.
På grund af den kombinerede evaluering af flow og tryk er det nye SDP110 system ikke kun i stand til at måle en afstand i absolutte afstandsværdier [mm], men ydermere i stand til klart at registrere en nulspalte eller en tilstoppet dyse.

Selvrensende

Skift mellem måleluft og renseluft

I denne anvendelse er måledyserne placeret direkte i værktøjsmaskinens bearbejdningscenter. Dette udsætter dyserne for en enorm belastning fra køle-/smøremiddel, støv og snavs. På grund af disse barske miljøbetingelser, er det nødvendigt at befri dyserne og systemet for ophobning af snavs og at rengøre bearbejdningscentret med et højere tryk og kraftigt flow efter hver emneudskiftning.

Processen er derfor opdelt i 2 trykniveauer:

 • Måleluften strømmer gennem systemet ved et tryk på 1 til 3 bar. Et følsomt målesystem kan evaluere spaltedimensioner under disse betingelser.
 • Renseluften sendes gennem systemet med et tryk på 6 bar og en høj flowhastighed for at befri bearbejdningscentret for mulig vedhængende tilsmudsning.

Ulempe: Den almindelige følsomme trykmålingsteknologi ville blive ødelagt af skylleluftens høje tryk. For at undgå dette kræves et forudgående skift mellem måle- og renseluft

Ved brug af den robuste luftspaltesensor SDP110, der er trykbestandig op til 16 bar, er dette skift ikke længere nødvendigt. Og desuden: Sensoren anvender skylleluft til at rengøre sig selv. Dette øger sensorens levetid og optimerer dens langvarige stabilitet. En defekt ved systemet på grund af tilsmudsning hører dermed fortiden til.

Nem håndtering

Nem opsætning

På grund af stadig mindre batchstørrelser er det konstant nødvendigt at indlære nye emner eller nye produktionspositioner. For at indlære switchpunktet placeres der præ-definerede referenceemner eller mønstre (defineret som gode emner) i maskinen. Sensoren er indstillet til den pågældende afstandsværdi.

Da dette er en gentagende opgave, skal det være muligt at indlære nye switchpunkter så effektivt som muligt. Hvor almindelig sensorteknologi kræver tidskrævende justering via knapper på sensoren, så tilbyder den nye luftspaltesensor muligheden for nem indlæring af switchpunkter og ved et tryk på knappen enten via det integrerede IO-Link interface eller via den separate teach indgang på PIN4. Dette reducerer opsætningstiden betydeligt.