You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilstands overvågnings-systemer
  4. Systemer for signalkonvertering
  5. Frekvens-til-strøm omformer

Systemer for signalkonvertering - Frekvens-til-strøm omformer

  • Frekvens-proportional strøm- eller spændingsudgang
  • Høj indgangsfrekvens op til 60.000 pulser/minut
  • Forskellige konfigurerbare overvågningsfunktioner
  • Tydeligt læseligt, oplyst OLED-display
  • Stort driftstemperatur interval

Systemer for signalkonvertering - Frekvens-til-strøm omformer


Frekvens-strøm-omformer

I industrielle produktionsprocesser er det ofte nødvendigt at registrere transportbåndshastigheden og overvåge den for over- eller underskridelse af den nominelle værdi.
Den programmerbare frekvens-strøm-omformer er en enhed til visning og omformning af frekvenser. Den registrerer impulser fra eksterne sensorer og givere og beregner deres frekvens på grundlag af periodelangtidsmålingen. Under hensyntagen til de indstillede parametre genererer den et analogt udgangssignal, der er proportionelt med den beregnede frekvens eller det beregnede omdrejningstal.
Omformeren har derudover en transistor- og en relæudgang, som til- eller frakobler ved over- eller underskridelse af den indstillede grænsefrekvens.