1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Flow vagte, -switche / -transmittere
  5. Kontrolpanel for kølevand

Kontrolpanel for kølevandKølevandskontrolpaneler

Kølevandskontrolpaneler anvendes især i de højt automatiserede robot-punktsvejseanlæg i automobilindustrien. I den forbindelse er især kølingen af den forreste del af svejsetængerne, de såkaldte svejsekapper, absolut nødvendig. Svejsekappeafrivning eller lækager i kølesystemet skal detekteres hurtigt og pålideligt for at forhindre en beskadigelse af råkarosseriet og undgå en anlægsstilstand af den grund.
I tilfælde af tab af en svejsekappe skal kølesystemerne standse kølemiddeltilstrømningen inden for meget kort tid. Det sikres af ifm-kølevandskontrolpaneler.
Et kølevandskontrolpanel består af et filter, en flowsensor og en vandstopventil i fremløbet. I returløbet er der en tryksensor, en kontraventil og eventuelt en reguleringsventil som ekstra tilbehør.
Filteret er beregnet til frafiltrering af faste partikler for at undgå tilstopninger af kølesystemet.
Flowsensoren overvåger kølevandsmængden i systemet. Overstrømning forårsaget af utæthed, slangebrud eller kappeafrivning og understrømning forårsaget af tilstopning eller klemning af slanger kan detekteres pålideligt.
Vandstopventilen i fremløbet lukker i tilfælde af fejl systemets vandtilstrømning og forhindrer, at der kommer kølevand ud, mens kontraventilen forhindrer, at der kommer kølevand ud gennem returløbet i tilfælde af kappeafrivning eller slangebrud.
Tryksensoren overvåger driftstrykket i kølesystemets returløb. På grund af dens meget korte reaktionstid i tilfælde af et pludseligt trykfald forårsaget af kappeafrivning sikres en hurtig frakobling af systemet.
ifm tilbyder kundespecifikke kølevandskontrolpaneler som ekstra tilbehør til tilpasning til den pågældende anvendelse.