1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Flow vagte, -switche / -transmittere
  5. Kompakte flow sensorer i rustfri stål udførsel

Kompakte flow sensorer i rustfri stål udførsel

  • Høj repeterbarhed
  • Simpel indstillingstilstand til hurtig opsætning
  • Fleksibel procestilslutning med adaptere
  • Pålidelig overvågning af væsker og gasser
  • Elektronisk låsning af indstillingsværdierne


Kompakte strømningssensorer i huse i rustfrit stål


Strømningssensorerne i serien SI5 sikrer den pålidelige overvågning af flydende og gasformede medier i rørledninger. Takket være et stort antal procesadaptere kan sensorerne anvendes i næsten alle industrielle anvendelser. De anvendes ofte i kølekredsløb f.eks. i stålværker, i automobilindustrien og i glasfremstilling. Inden for vandøkonomi og i rengøringsprocesser i fødevare- og drikkevareindustrien anvendes sensorerne også.
Det robuste hus i rustfrit stål giver også ved barske omgivelsesbetingelser en høj sikkerhed.
Justeringen efter strømningen og indstillingen af koblingspunkterne foretages med tryk på en knap på enheden. Strømning og koblingspunkt vises på stedet med en flerfarvet LED-kæde.
Den elektroniske låseanordning forhindrer en utilsigtet forkert indstilling af de indstillede værdier. Den mulige tilbagestilling af parametrene til fabriksindstillingen giver yderligere sikkerhed.