You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel Billedbehandling
  4. Vision-sensorer
  5. Betjeningssoftware for emnegenkendelse

Vision sensorer - Betjeningssoftware for Emnegenkendelse

  • Brugervenlig oprettelse og administration af anvendelsesspecifikke konfigurationer
  • Realtids overvågningstilstand til opsætnings- og serviceformål
  • Opbevaring og distribution af servicerapporter
  • Anvendelsesanalyse via servicerapporter

Vision sensorer - Betjeningssoftware for Emnegenkendelse


Betjeningssoftware til objektdetekteringen

Betjeningssoftwaren til objektdetekteringssensoren O2D skelner mellem driftsarterne "anvendelser", "monitor" og "servicerapport". Når den er tændt og forbundet med pc'en, skifter enheden til monitorfunktion, hvis der er gemt en aktiv anvendelse. Sensoren kan iagttages, mens den arbejder, enheden kører i analysefunktion. Oprettelse, administration, konfiguration og test af en ny anvendelse foregår i driftsarterne "anvendelser". Sensoren kan gemme op til 32 anvendelser (= parameterposter).
Servicerapportfunktionen er beregnet til diagnoseformål. Sensoren standser den igangværende applikation og alle beregnede resultater. I billedvinduet vises de aktuelle sensorbilleder og alle parameterobjekter som søgeområder, tolerancebredder, konturer osv. Desuden er der mulighed for at hente beretninger frem og gemme dem, udføre statistiske analyser
eller at indlæse de sidste billeder af gode eller dårlige læsninger fra sensoren og få dem vist og gemme dem.