You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Přednosti
  3. IO-Link v potravinářském průmyslu

IO-Link v potravinářském průmyslu

V potravinářském průmyslu jsou vyžadována přesná měření, například na tlakových nádobách, aby byla zajištěna konstantní kvalita výrobků. Selhání zařízení musí být rychle zjištěno, aby počet výrobních odstávek byl co nejmenší. To vše je každodenní téma v potravinářském a nápojovém průmyslu. Příklady použití v nádržích ukazují, jak IO-Link pomáhá minimalizovat tyto poruchy.

 

Žádný vnější vliv na signál

Přenos dat prostřednictvím IO-Link je založen na 24 V signálu, díky čemuž je extrémně odolný vůči elektromagnetickému rušení. IO-Link senzory se připojují pomocí standardní konektorové zástrčky M12. Stíněné kabely a uzemnění již nejsou nezbytné. Procesní hodnoty, tlak, teplota a úroveň hladiny jsou tak spolehlivě přenášeny.

 

Žádné ztráty naměřených hodnot

Žádné ztráty naměřených hodnot / vysoká přesnost. Veškerý přenos naměřených hodnot probíhá zcela digitálně. Přenos dat náchylný k chybám a výpočet analogových signálů je nahrazen. Digitálně přenášené naměřené hodnoty lze přímo zobrazit v řídící místnosti.

Tlakové senzory řady PI pro hygienické prostředí plynule detekují úroveň hladiny a tlak v nádržích. V minulosti, ztráty při přenosu analogového signálu úrovně hladiny a elektromagnetické rušení způsobovaly nepřesnosti. Díky nepřetržitému digitálnímu přenosu pomocí IO-Link, jsou naměřené hodnoty z obsahu nádrže s vysokou přesností přenášeny do řídící jednotky.


Analogový nebo digitální s IO-Link
 

Dosud:
Analogové signály jsou digitalizovány přes A/D převodníky a škálovány v PLC. To vede k nepřesnostem skutečně naměřené hodnoty.

IO-Link:
Naměřené hodnoty se digitálně přenášejí ze senzoru do řídícího zařízení. Proto je přenášená hodnota vždy schodná s naměřenou hodnotou

Hladina v tlakových nádržích je průběžně detekována tlakovým senzorem PI pro hygienické oblasti. Kvůli ztrátám naměřených hodnot při přenosu a vlivům EMC docházelo ke značným nepřesnostem / odchylkám při zjištění úrovně hladiny v nádrži. Díky IO-Link je nyní možné provádět průběžnou detekci úrovně hladiny v nádržích s vysokou přesností.

 

Jednoduchá výměna senzoru

IO-Link master ukládá veškeré parametry a nastavení připojených senzorů. Po výměně jsou všechny předchozí parametry automaticky nahrány do nového senzoru. Hledání požadovaných nastavení senzorů není nutné.

Tlakový senzor řady PI pro hygienické oblasti slouží k měření úrovně hladiny v nádrži. Programování spínacích bodů a nastavení všech parametrů lze provést pomocí dvou programovacích tlačítek nebo prostřednictvím IO-Link. Během výměny se parametry automaticky zkopírují do nového senzoru. Nemusíte je již zadávat ručně.

 

Žádné neoprávněné zásahy

Jako standardní parametr je možnost zablokování ovládacích tlačítek na senzoru. Proto chybné nastavení senzoru obsluhou již není možné. Dokumentace parametrů je možná kdykoliv.

Tlakové senzory řady PI od ifm detekují úroveň tlaku ve sterilních zásobnících. Aby se zabránilo neoprávněnému nastavení senzoru pomocí ovládacích tlačítek, je možné je uzamknout pomocí IO-Link.

 

Identifikace

IO-Link zajišťuje jednoznačnou identifikaci zařízení. Senzory s funkcí IO-Link jsou snadno rozpoznatelné díky kombinaci charakteristického ID výrobce a ID senzoru. Je zaručeno výhradní použití originálních náhradních dílů.

IO-Link zajišťuje, že pro výměnu je použit pouze senzor stejného typu.

 

Systémy pro prediktivní údržbu / diagnostiku

S IO-Link probíhá přenos procesních a diagnostických dat současně. Chyby jsou okamžitě detekovány. Všechny diagnostické údaje jsou přístupné i během provozu. To umožňuje údržbu založenou na monitorování stavu "opotřebení" a zajišťuje tak vysokou provozuschopnost zařízení.

Průtok procesní kapaliny v potravinářském a nápojovém průmyslu je přesně monitorován pomocí magneticko-induktivního inline senzoru proudění. Pokud dojde k chybě, jsou diagnostická data přenesena z masteru do ovladače. Chybný senzor je jednoznačně identifikován.

 

Nezávislý na kontroleru a sběrnici

IO-Link mastery nabízejí rozhraní Profinet, Ethernet IP, Profibus, Ethercat nebo AS-i. Parametry všech senzorů jsou uloženy v IO-Link masteru.

 

Vzdálený přístup k parametrům senzoru

Veškeré parametry senzoru s IO-Link lze změnit prostřednictvím kontrolního systému. Nastavení lze provést rychle a minimalizovat tak prostoje, např. změna produktu.

 

Diferenciace médií, detekce pěny a usazenin

Použijte IO-Link a uvidíte co senzor měří. Hladinový senzor může být použit čistě jako binární. Díky integrovanému rozhraní IO-Link můžete dokonce přenášet aktuální procesní hodnoty. To umožňuje například rozlišovat mezi výrobkem a čistícím prostředkem. Je rovněž možné detekovat zbytkové usazeniny nebo pěnu po čistícím procesu, např. k ochraně čerpadel. Stručně řečeno: IO-Link umožňuje transparentní diagnostiku média nebo čistícího procesu.