You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Přesné měření stlačeného vzduchu od jeho výroby až po dodání

Přesné měření stlačeného vzduchu od jeho výroby až po dodání

  • Přesné rozpočítání nákladů na energii díky přesnému měření spotřeby
  • Zlepšení energetické účinnosti díky monitorování úniků
  • Základ systému komplexního řízení spotřeby energie podle normy EMAS anebo DIN EN ISO 50001
  • Monitorování tlaku pomocí integrovaného tlakového senzoru
  • Různé procesní hodnoty jsou indikovány současně a nevyžaduje se tak potřeba více indikačních přístrojů

Víceúčelový senzor snižující náklady

Měřič stlačeného vzduchu SDG je skutečně všestranný. Díky dodatečně integrovaným senzorům tlaku a teploty může uživatel na první pohled sledovat čtyři procesní hodnoty (průtok, tlak, teplotu a celkovou spotřebu), které poskytují informace o energetické účinnosti systému.

Společnost ifm nabízí široké portfolio přesných inline senzorů od DN8 do DN250 pro kompletní škálu aplikací.

Přehledné sledování spotřeby energie

Hodnoty procesu lze neustále efektivně sledovat prostřednictvím integrovaného TFT displeje, který umožňuje volbu mezi čtyřmi individuálně nastavitelnými grafickými uspořádáními s flexibilní orientací. Navíc lze všechny procesní hodnoty snadno a rychle přenášet prostřednictvím IO-Link.

Zvýšení energetické účinnosti díky integrovanému monitorování úniků v rozvodech

Přesné monitorování průtoku umožňuje detekci úniků a úsporu nákladů na energii. Díky velké opakovatelnosti těchto přístrojů je možné náklady na stlačený vzduch přesně přiřadit jednotlivým výrobním linkám a optimalizovat výrobkové kalkulace.

Díky integrovanému měření tlaku nabízejí naše snímače stlačeného vzduchu možnost sledovat celkový provozní tlak systému pro stlačený vzduch. Vytvořením tlakového rozdílu mezi generátorem a spotřebičem lze rovněž sledovat a optimalizovat tlakovou ztrátu potrubního systému. Průběžně se však monitoruje i klesající tlak, například v důsledku znečištěných filtračních systémů.

Základ systému komplexního řízení spotřeby energie podle normy EMAS nebo DIN EN ISO 50001

Na základě směrnic EU o energetické účinnosti se všechny členské státy zavázaly k dosažení úspor energie. Podmínkou získání daňových úlev je zavedení systému řízení spotřeby energie.
Optimálním základem spolehlivého systému je kombinace nového měřiče stlačeného vzduchu s pravidelnou kalibrací.