Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Technologie kontroly kalibrace: teplotní senzor, který kontroluje sám sebe

Technologie kontroly kalibrace: teplotní senzor, který kontroluje sám sebe

  • Okamžité oznámení odchylek přesnosti
  • Zvýšená míra kvality mezi intervaly kalibrace
  • Robustní provedení pro trvale přesné měření i v náročných prostředích

Zlepšený výkon díky IO-Link

  • Transparentní monitorování senzoru díky protokolování diagnostických hodnot
  • Funkce simulace zjednodušuje instalaci

Maximální spolehlivost pro procesy citlivé na teplotu
Díky zlepšenému procesu kalibrace v lince dosahuje TCC přesnosti ±0,2 K v celém rozsahu měření. To jej činí dokonale vhodným pro použití v procesech citlivých na teplotu, například v potravinářství, či zpracování pryže nebo uhlíku. Kromě toho senzor TCC zaručuje hladký proces a vysokou kvalitu produktu trvalým monitorováním vlastní spolehlivosti. Pokud se senzor odchýlí od individuálně definovaných hodnot tolerance nebo v případě své poruchy poskytne odpovídající signál prostřednictvím jasně viditelné kontrolky LED a diagnostického výstupu.

Robustní provedení pro dlouhodobé použití
Díky plně svařovanému a utěsněnému pouzdru a novému provedení měřicí sondy je senzor TCC trvale odolný vůči vnějším vlivům, například vlhkosti, tepelným a mechanickým rázům a vibracím.

Kontrola trvalého stavu
Díky technologii kontroly kalibrace senzor TCC nepřetržitě kontroluje pohyb chování své vlastní odchylky. Senzor porovnává hodnotu teploty se současně naměřenou referenční hodnotu. Pokud je odchylka mimo rozsah tolerance, který lze nastavit mezi 0,5 a 3 K, poskytuje senzor TCC optický signál a odešle zprávu centrálnímu ovladači prostřednictvím IO-Link a diagnostického výstupu. Totéž platí pro případy závažných poruch.

Zajištění kvality díky opatřením souvisejícím s jednotlivými událostmi
Obzvláště ve výrobních procesech, u kterých jsou teplotní hodnoty rozhodující pro kvalitu produktu, je důležité, aby naměřené hodnoty byly absolutně přesné. Senzor TCC umožňuje pracovníkům obsluhy výrobních zařízení podniknout opatření související s jednotlivými událostmi v případě odchylek – namísto čekání na následující naplánovaný interval kalibrace. Tím se snižuje riziko ztráty celých výrobních dávek v důsledku chybných výrobních teplot.

Transparentní komunikace senzoru
Vizuální a digitální indikace: Senzor TCC poskytuje informace aktuálním stavu jednoduchým a přehledným způsobem. Pokud je kontrolka LED na senzoru zelená, jednotka pracuje spolehlivě. Modrá kontrolka indikuje teplotní odchylku mimo rozsah tolerance. Červená kontrolka indikuje závažnou poruchu, například poruchu hlavního měřicího prvku. Kromě toho senzor TCC automaticky ukládá všechna data potřebná pro konzistentní zadokumentování procesu a to prostřednictvím spojení IO-Link: datum instalace, provozní hodiny, histogram teploty a také záznamy zpráv o událostech (provozní hodiny a číslo události) a dále informace o stavu kontroly kalibrace (provozní hodiny, hodnota teploty, hodnota odchylky, limit a stav).

Režim simulace: zaručená spolehlivost i před instalací
Hodnota, od které senzor TCC poskytuje zprávy, může být definována softwarově. V režimu simulace lze kromě jiného volně vybírat procesní teplotu a referenční teplotu a ověřit tak, zda byl senzor správně integrován do ovladače. Tato simulace procesu završuje vysokou úroveň spolehlivosti nabízené senzorem TCC.