You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Tepelný měřič průtoku stlačeného vzduchu s integrovaným tlakovým a teplotním senzorem

Tepelný měřič průtoku stlačeného vzduchu s integrovaným tlakovým a teplotním senzorem

K efektivnímu řízení spotřeby energie lze využít čtyři procesní hodnoty (objemový průtok, tlak, teplotu, sčítač – měřič celkového množství)

  • Přesné rozpočítání nákladů na energii díky přesnému měření spotřeby
  • Zlepšení energetické účinnosti díky monitorování úniků
  • Snížení nákladů na instalaci, údržbu a hardware
  • Základ systému komplexního řízení spotřeby energie podle normy DIN EN ISO 50001
  • Monitorování tlaku pomocí integrovaného tlakového senzoru

Víceúčelový senzor snižující náklady
Tento nový tepelný měřič průtoku stlačeného vzduchu určený pro průmyslové prostředí vyniká svou všestranností. Má integrovaný nejen teplotní senzor, ale také tlakový senzor, takže uživatel může sledovat čtyři procesní hodnoty zároveň (objemový průtok, tlak, teplota, sčítač = měřič celkového množství) a optimalizovat výrobu.

Základní informace o monitorování stlačeného vzduchu
Integrace měřiče průtoku stlačeného vzduchu řady SD do úpravny ve stávajících nebo nových zařízeních přináší další výhody. V běžných průmyslových pneumatických sítích lze procesní hodnoty stlačeného vzduchu sledovat na integrovaném displeji TFT, na kterém lze volit ze čtyř různých a individuálně upravitelných grafických vzhledů. Procesní hodnoty lze také přenášet přes rozhraní IO-Link.

Zvýšení energetické účinnosti díky integrovanému monitorování úniků v rozvodech
Přesné monitorování průtoku pomocí senzorů SD umožňuje zjistit netěsnosti a ušetřit za energii. Díky velké opakovatelnosti těchto přístrojů je možné náklady stlačený vzduch přesně přiřadit jednotlivým výrobním linkám a optimalizovat výrobkové kalkulace.

Efektivní monitorování provozního tlaku
Integrované měření tlaku umožňuje kvůli optimalizaci monitorovat pokles tlaku u znečištěných filtračních systémů i celkový provozní tlak v pneumatickém systému. To je velmi důležité, protože když jsou v zařízení akční členy s provozním tlakem 5 barů místo optimálních 6,3 baru, rychlost už se snižuje o 25 %, což snižuje produktivitu. Naopak nadměrný provozní tlak nezvyšuje výkon, ale vede k vyšší spotřebě stlačeného vzduchu a většímu opotřebení zařízení.

Základ systému komplexního řízení spotřeby energie podle normy DIN EN ISO 50001
Na základě směrnic EU o energetické účinnosti a normy DIN EN ISO 50001 všechny členské státy usilují o energetické úspory. Podmínkou získání daňových úlev je zavedení systému řízení spotřeby energie. Norma vyžaduje záznamy o kalibraci měřicích přístrojů, aby byla zajištěna správnost a opakovatelnost naměřených údajů. Optimálním základem spolehlivého systému řízení spotřeby energie jsou nové měřiče průtoku stlačeného vzduchu SD a pravidelná kalibrace úřadem DAkkS.

Snížení nákladů na instalaci, údržbu a hardware
Integrací několika měřených parametrů do jediného senzoru lze dosáhnout nejen výrazných úspor na hardwaru (tlakových senzorech, teplotních senzorech, kabeláži a vstupních kartách), ale také na montáži a údržbě.