You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Řešení ifm pro údržbu podle stavu v závodě FCA ve Veroně (Itálie)

Řešení ifm pro údržbu podle stavu v závodě FCA ve Veroně (Itálie)

„ Závod ve Veroně vyrábí manuální a automatické převodovky pro všechny středně velké vozy koncernu FCA.“

Giuseppe Mottola, WCM Plant Support FCA Italy S.p.A., zahajuje provoz v závodě FCA ve Veroně a zdůrazňuje řadu získaných ocenění včetně zlaté ceny World Class Manufacturing Gold, jednoho z nejvyšších mezinárodních uznání.

Tento závod také získal renomované mezinárodní ocenění "Lean & Green Management Award" od dvou německých konzultačních firem, které každoročně vyhodnocují skupinu společností na základě takzvané "Lean Production“ – štíhlé výroby – která zaručuje efektivní řízení spotřeby energií a ekologických zdrojů, úsporné využití zařízení a logistiky.

ifm je partnerem závodu FCA v oblasti údržby na základě stavu strojů.

Spolupráce byla navázána s cílem vylepšit kvalitu výrobního procesu a ušetřit továrně náklady.

Pro údržbu strojů podle časových úseků, která byla v závodě dříve využívána, je třeba stroje zastavovat, aby mohli technici provést analýzu vibrací.

Výhody údržby strojů podle jejich stavu zahrnují předcházení prostojům, optimalizaci času a snižování četnosti poruch. To snižuje náklady a zvyšuje efektivitu závodu.

Údržba podle stavu stroje umožňuje vyměňovat součásti stroje dříve, než dojde k jejich poruše. Zatímco spolehlivost zařízení se udržuje na stejném stupni, je možné snižovat náklady na preventivní údržbu a využívat celou dobu životnosti součástek, vysvětluje Riccardo Marino, vedoucí techniky údržby FCA Italy S.p.A.:

"V minulosti jsme využívali údržbu založenou na časových úsecích; během takové údržby byl stroj zastaven, takže technici údržby mohli provést analýzu vibrací. Údržba podle stavu stroje v reálném čase nám umožňuje optimalizovat řízení našeho časového plánu a také snižovat četnost poruch a náklady, aniž bychom museli stroje zastavovat."

Kromě monitorování vibrací na všech relevantních osách stroje monitorují zařízení ifm průtok, teplotu a tlak chladiva v uvedené výrobní lince.

Claudio Gallo, vedoucí úseku profesionální údržby FCA Italy S.p.A. vysvětluje: "Všechny tyto údaje, které trvale monitorujeme za pomoci techniků společnosti ifm, umožňují našim technikům údržby jednat v předstihu – dříve, než dojde k poruše stroje a stroj začne vyrábět vadné produkty."

Výhodou je tedy nejen to, že lze možné poškození stroje detekovat v raném stádiu, ale také udržení vysokého standardu kvality výroby. Výše uvedený postup byl zvolen vzhledem ke strategické důležitosti tohoto procesu, pokud jde o kvalitu finálního produktu.

Software LINERECORDER SMARTOBSERVER od ifm pro ukládání dat, prediktivní údržbu a monitorování energií kontroluje chování připojených strojů a informuje o něm. Možné výstražné zprávy a alarmy jsou rozesílány e-mailem, takže lze neprodleně naplánovat zákrok.

Učení stroje (Machine Learning) umožňuje přístup k jeho stavu a případné zavedení potřebných opatření dříve, než se projeví chyby.

Eduardo Vassallo, specialista technické údržby FCA Italy S.p.A. vysvětluje: "Stroj 's námi hovoří'; díky výstražným signálům, kdykoli aktuální hodnota překročí nastavenou mezní hodnotu, obdržíme upozornění a jsme schopni zakročit."

Spolupráce mezi konstruktéry společností FCA a ifm podporovala projekt ve všech fázích – počínaje vývojem až po instalaci a spuštění.

Diego Ceriotti, specialista profesionální údržby FCA Italy S.p.A., říká: "Také používáme stejný systém autonomní údržby ifm a plánujeme rovněž, že ho zavedeme ke sledování a vzdálené správě technických systémů – například systémů centrálního filtru."

Údržba podle stavu stroje je jedním za základních prvků inteligentní továrny – Smart Factory – , to je moderní koncepce velkého významu, která má posílit spolupráci mezi společnostmi FCA a ifm.

Leonardo Rossi, vedoucí závodu FCA Italy S.p.A., dodává: "Jsem přesvědčen, že systém Industry 4.0 a vývoj výroby světové třídy World Class Manufacturing spolu úzce souvisejí; v budoucnosti bychom si přáli ve spolupráci s ifm více pracovat na tom, abychom splnili nové výzvy, před kterými stojí naše společnost."