You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony
  5. Senzory pro stoupající ventily s dříkem

Senzory pro stoupající ventily s dříkem

  • Zpětné hlášení o poloze pro jednocestné a dvoucestné ventily a pro membránové ventily
  • Volně volitelné spínací výstupy: ventil otevřen / uzavřen, místo zdvihu
  • Nahrazuje tři binární impulzní vysílače
  • Rozlišení 0,2 mm v celém rozsahu měření
  • Nepřetržité monitorování těsnění ventilů

Senzory pro stoupající ventily s dříkem


Senzory pro stoupající ventily s dříkem

Senzor pro ventily poskytuje spolehlivou zpětnou vazbu o poloze ventilu na lineárních ventilech. Senzor signalizuje ovladači až důležité 3 polohy ventilu: ventil otevřen, ventil uzavřen a všechny polohy uprostřed (mezi tím), např. místo zdvihu.
Kromě toho, vysoké rozlišení měření umožňuje detekci opotřebení, čímž umožňuje údržbu založenou na stavu "opotřebení" těsnění ventilového kotouče. Intervaly údržby lze plánovat a přizpůsobit skutečnému opotřebení, což zvyšuje životnost a provozuschopnost.
Díky použití senzoru pro válce již není nutná složitá montáž několika samostatných polohových senzorů.
Programování spínacích bodů pomocí tlačítek nahrazuje zdlouhavé mechanické nastavení na odpovídající polohy válce. Montážní tolerance nebo rozsah snímání nemusí být brán v potaz.
LED-diody signalizují tři možné polohy ventilu.
Senzor pro válce je dostupný se spínacími výstupy, analogovým výstupem nebo AS-Interface.