1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony
  5. Sady pro automatizaci pro pohony ventilů

Sady pro automatizaci pro pohony ventilů

  • Senzor, ventil, spínací vačka a propojovací kabel: vše v jednom
  • Pro všechny pohony podle VDI / VDE 3845
  • Kabel pro elektromagnetický ventil
  • Duální senzory s integrovaným AS-i připojením
  • Výrazné snížení nákladů v porovnání s montáží switchboxu


Automatizační set pro pohony ventilů

V průmyslových procesech, kde jsou používány kapaliny, vzduch nebo plyny jsou potřebné ventily pro dávkování a řízení. Duální induktivní senzory řady IN a AC23 zajišťují spolehlivé zpětnovazební určení polohy ventilu na pneumatických pohonech ventilů a ventilech. Pracují ve spojení se spínací vačkou (známá také jako "puck").
Vačka se montuje přímo na pohon aktuátoru. Je vybaven dvěma kovovými šrouby, které jsou namontovány v různé výšce a posunuty o 90°. Duální induktivní senzor se dvěma spínacími senzory detekuje horní a spodní kovový šroub, a tím pádem i polohu ventilu "otevřen" nebo "uzavřen". Systém je samočistící a pracuje bezkontaktně a bez opotřebení. Je odolný vůči vnějším vlivům a necitlivý k mechanickému namáhání, jako jsou vibrace a rázy.
Pro rychlé nastavení a uvedení do provozu je nabízen automatizační set vč. duálního induktivního senzoru s AS-Interface, spínací vačky, ventilového konektoru, montážního příslušenství a specifického elektromagnetického ventilu.