1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony
  5. Induktivní duální senzory pro čtvrtotáčkové pohony

Induktivní duální senzory pro čtvrtotáčkové pohony

  • Rychlá a bezpečná montáž pouhými třemi šrouby
  • Přístroje s konektorem M12 nebo svorkovnicí
  • Bezkontaktní a samočistící systém
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Velký výběr spínacích vaček


Zdvojené induktivní senzory pro pohony ventilů

V průmyslových procesech, kde jsou používány kapaliny, vzduch nebo plyny jsou potřebné ventily pro dávkování a kontrolu. Zdvojené induktivní senzory řady IN a AC23 zajišťují spolehlivé zpětnovazební určení polohy ventilu na pneumatických pohonech ventilů a ventilech. Pracují ve spojení se spínací vačkou (známá také jako "puck").
Vačka se montuje přímo na pohon aktuátoru. Je vybavena dvěma kovovými šrouby, které jsou namontovány v různé výšce a posunuty o 90°. Duální induktivní senzor se dvěma spínacími senzory detekuje horní a spodní kovový šroub, a tím pádem i polohu ventilu "otevřen" nebo "uzavřen". Systém je samočistící a pracuje bezkontaktně a bez opotřebení. Je odolný vůči vnějším vlivům a necitlivý k mechanickému namáhání, jako jsou vibrace a rázy.
Zdvojený senzor je dostupný se dvěma spínacími výstupy nebo AS-Interface.