1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Senzory pro kontrolu tlakového vzduchu

Senzory pro kontrolu tlakového vzduchu

  • Měření v souladu s ISO 2533 a DIN 1343
  • Měření stlačeného vzduchu, argonu (Ar), oxidu uhličitého (CO2), dusíku (N2) v průmyslovém použití
  • Široký měřící rozsah až do 700 Nm3/h
  • Krátká doba odezvy a vysoká citlivost
  • Indikace objemového průtoku, celkového množství a teploty


Senzory pro kontrolu stlačeného vzduchu

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu řady SD kontroluje standardní objemový průtok stlačeného vzduchu v průmyslovém použití. Přístroj detekuje 4 procesní veličiny - rychlost proudění, průtokové množství, množství spotřeby a teplotu média. Senzor poskytuje spolehlivé procesní hodnoty dokonce i v případě kolísání teploty a tlaku. Vysoká přesnost senzoru umožňuje spolehlivou detekci dokonce i nejmenšího množství nebo úniků.
Maximální, aktuální nebo celková spotřeba je přístupná a nastavitelná pomocí programovacího spínače a nastavení úrovně poplachu - vše stisknutím jednoho tlačítka.
Senzory jsou vybaveny dvěma spínacími výstupy, které lze naprogramovat jako spínače nebo rozpínače. Pro výstup naměřené hodnoty, lze jeden spínací výstup nakonfigurovat jako škálovatelný analogový výstup. Pro hlídání množství spotřeby druhý výstup vysílá čítací impulsy do kontroleru.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru. Některé typy senzorů lze také nakonfigurovat přes IO-Link, např. pomocí USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.