You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Senzory proudění Vortex

Senzory proudění Vortex

  • Integrované měření teploty
  • Oblast nasazení: voda, deionizovaná voda
  • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu
  • Kompaktní pouzdro pro montáž s omezeným prostorem

Senzory proudění Vortex


Senzory proudění Vortex

Senzory proudění řady SV hlídají kapalná média na bázi vody a spolehlivě detekují objemový průtok. Pro náročnější aplikace jsou v nabídce senzory, které měří objemový průtok a teplotu média. Často se používají v chladicích obvodech, např. v ocelářském a automobilovém průmyslu, či ve výrobě skla.
Senzory pracují na principu měření Vortex. Za pevným tělesem integrovaným do měřící trubice vytváří proudící médium, v závislosti na jeho rychlosti, různý počet vírů. Víry jsou spolehlivým indikátorem rychlosti průtoku. Princip Vortex je zcela nezávislý na kolísání tlaku a teploty média.
Aktuální průtok je signalizován v podobě analogového signálu, teploty nebo jako signál Pt1000.