You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony
  5. Sady pro automatizaci pro pohony ventilů

Sady pro automatizaci pro pohony ventilů

  • Senzor, ventil, spínací vačka a propojovací kabel: vše v jednom
  • Pro všechny pohony podle VDI / VDE 3845
  • Kabel pro elektromagnetický ventil
  • Duální senzory s integrovaným AS-i připojením
  • Výrazné snížení nákladů v porovnání s montáží switchboxu

Sady pro automatizaci pro pohony ventilů


Automatizační set pro pohony ventilů

V průmyslových procesech, kde jsou používány kapaliny, vzduch nebo plyny jsou potřebné ventily pro dávkování a kontrolu. Duální induktivní senzory řady IN a AC23 poskytují spolehlivou zpětnou vazbu o poloze ventilů na pneumatických pohonech ventilů a ventilech. Pracují ve spojení se spínací vačkou (známá také jako "puck").
Vačka se montuje přímo na hřídel aktuátoru. Je vybaven dvěma kovovými šrouby, které jsou namontovány v různé výšce a posunuty o 90°. Duální induktivní senzor se dvěma spínacími senzory detekuje horní a spodní kovový šroub, a tím pádem i polohu ventilu "otevřen" nebo "uzavřen". Systém je samočistící a pracuje bezkontaktně a bez opotřebení. Je odolný vůči vnějším vlivům a necitlivý k mechanickému namáhání, jako jsou vibrace a rázy.
Zdvojený senzor je dostupný se dvěma spínacími výstupy nebo AS-Interface.