1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory
  5. Kruhové a trubkové senzory

Induktivní senzory - Kruhové a trubicové senzory

  • Volitelná rozpínací nebo spínací funkce
  • Velmi krátká doba odezvy
  • Jednoduché nastavení prodloužení impulsu a citlivosti pomocí potenciometru
  • Staticky a dynamicky pracující varianty
  • Spolehlivá detekce velmi malých objektů


Kruhové a trubkové senzory

Statické kruhové a trubkové senzory pracují jako induktivní senzory. Generují výstupní signál, jakmile se v jejich detekční oblasti objeví kov. Pomocí senzorů lze například provádět kontrolu procesů podávání materiálu/dílů a zjišťovat zácpy přiváděných předmětů.
Dynamické senzory jsou používány tehdy, když mají být detekovány velmi malé částice o malé hmotě. Při utlumení je senzorem generován a na výstup senzoru vyslán krátký impuls, jehož délka je nastavitelná v rozpětí 0,1 až 150 ms. Funkčnost zůstává dlouhodobě stabilní, dokonce i v případě znečištění trubice kovovými nečistotami.