You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States

Hydraulická zařízení usnadňující těžkou práci

Hydraulická jednotka je základem hydraulického zařízení a dodává energii pro provoz hydraulických válců, které jsou v hydraulickém zařízení nejdůležitějšími hnacími prvky. Používají se u pojízdných strojů, např. bagrů, kolových nakladačů a jeřábů, i zemědělských a lesnických strojů. V technice se uplatní všude, kde je potřeba pohybovat těžkými součástmi strojů, např. u hydraulických lisů, vybavení válcoven nebo plastikářských vstřikovacích lisů.

Oblast použití: