You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Истории на успеха Автоматизация в реалния свят

Всеки ден милиони сензори на ifm се използват в различни инсталации и машини по целия свят. Нашите системи за комуникация и управление са основа за безотказно протичане на технологичните процеси. Научете как и в какви целеви отрасли нашите клиенти използват системите на ifm и как превръщат предишните проблеми в истински истории на успеха. Получете вдъхновение и узнайте как можете да внедрите лесно и надеждно Вашите изисквания към дадена автоматизирана система с помощта на нашите решения. Насладете се на четенето!

Какъв е Вашият успех с ifm?

Внедрили ли сте интересно приложение с хардуер или софтуер от ifm? Как нашите сензори помагат за оптимизирането на операциите във Вашите процеси? Информирайте ни! Ще се радваме да представим Вашето решение в следващото издание на „Доклади за приложения“. Представете Вашето Ноу-Хау на широката публика! Разбира се, това ще бъде безплатно за Вас.