You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница

Старт от предна позиция с IO-Link

Използвайте предимствата

Днес потребителят получава напълно нови възможности благодарение на сензорите IO-Link на ifm.

Допълнително се генерират данни от сензорите, за да се постигне максимална ефективност и нямалят разходите. Това позволява прозрачност на процесите от машината до ERP системата, за да се оптимизира Вашата съществуваща автоматизация. Освен това IO-Link предлага и много повече:

Без загуби от неизмерена стойност

Цялото предаване на измерената стойност е цифрово. Предаването е устойчиво на грешки и е заменено изчислението на аналогови сигнали. Предаваните по цифров път измерени стойности могат да се показват директно в залата за управление.


Аналогови или цифрови с IO-Link
 

Днес:
Аналоговите сигнали се преобразуват в цифрови чрез A/D-преобразувател и се мащабират в PLC.
Това води до неточности на действително измерените стойности.

IO-Link
Измерените стойности се прехвърлят по цифров път от сензора към контролера.
По тази причина прехвърлената стойност е винаги еднаква с измерената стойност.

Сензорите за ниво LR се използват за измерване на нивото на хидравлични течности. Настройката на всички параметри и програмирането на точките на превключване може да се извърши чрез два бутона за програмиране или чрез IO-Link. При смяна параметрите се копират автоматично в новия сензор. Не е необходимо те да се въвеждат ръчно.

Няколко измерени стойности

За управление на процеси, като охлаждащи кръгове, често се случва така, че да се отчитат няколко технологични стойности и същите се обработват в контролера. Поради това обикновена точка на измерване се оборудва с няколко сензора, т.е. сензор за поток, измервател на количество и температурен сензор. IO-Link сензорите могат да измерват повече технологични стойности и да ги прехвърлят в цифрова форма. Сензорът предава точно стойностите на дебита, общото количество и средната температура в цифрова форма чрез стандартен трипроводен кабел. Не са необходими допълнителни сензори, така че времето за конструиране и монтаж се намалява значително. Допълнително има достъп до диагностични данни, т.е. минимални и максимални стойности, позволява базирано на състоянието техническо обслужване.

Лесна смяна на сензора

IO-Link Master съхранява всички параметри на свързаните сензори. След смяна предишните параметри се записват автоматично в новия сензор. Не е необходимо търсене на необходимите настройки на сензора.

Сензорите за ниво LR се използват за измерване на нивото на напълване на хидравличен агрегат. Настройката на всички параметри и програмирането на точките на превключване може да се извърши чрез два бутона за програмиране или чрез IO-Link. При смяна параметрите се копират автоматично в новия сензор. Не е необходимо те да се въвеждат ръчно.

Откриване на прекъсване на проводник

Чрез IO-Link прехвърлянето на технологичните и сервизни данни се извършва едновременно. Прекъсването на проводник или късото съединение се регистрира веднага от главния модул. Дори по време на работа има достъп до диагностичните данни.

Дебитът в охлаждащия кръг се следи точно чрез магнитно-индуктивни линейни сензори за обемен поток от серията SM. При възникване на грешка диагностичните данни се прехвърлят от главния модул към контролера. Повреденият сензор се идентифицира недвусмислено.