You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. io-key » Тарифи за данни

Тарифи за данни

Тарифи: Минималният обем на поръчката за io-key е 12 месеца.

Няма два еднакви варианта на употреба. Поради това ние Ви предлагаме различни тарифи за данни и допълнителни опции, които Ви позволяват да създадете персонална конфигурация на io-key, която да отговаря на Вашите нужди. Всяка от тарифите включва следните базови услуги:

  • Вашият личен акаунт в io-key става достъпен в облака на ifm
  • Съхранение на хронологията на стойностите pпродължава от измерването до 12 месеца след това
  • Автоматично активиране на бъдещи функции за комфорт във Вашия акаунт в io-key
  • Вашите данни се съхраняват безопасно в базиран в Германия облак, чрез което се гарантира постоянна защита
  • Бързо съдействие от нашите квалифицирани сервизни техници при необходимост
  • Функция за превключване на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА за дефиниране на прости опции за превключване чрез акаунта в io-key
  • Предаване на данни от io-key към облака на ifm

Достъпът до облака и предаването на данни ще се фактурира прозрачно на базата на принципа на фиксираната тарифа в съответствие със съответния интервал на предаване – с възможност за прекратяване по всяко време.

io-key Европа AIK001

     
Интервал на предаване
1x/ден
  Интервал на предаване
1x/час
  Интервал на предаване
1x/минута
  Интервал на предаване
1x/10 сек
За ежедневни запитвания:
• Нива
• Точково ниво
  За ежечасни запитвания:
• Състояния
• Терпературни стойности
  За чести запитвания:
• Технологични стойности
• Стойности на машината
• Откриване на позиция
  За критични запитвания:
• Състояния на материала
• Профилактично техническо обслужване
• Превключване на сензор
• Критично следене
6 €/месец   9 €/месец   14,50 €/месец   20 €/месец
72 €/година   108 €/година   174 €/година   240 €/година
Номера на артикули: AIS910   Номера на артикули: AIS911   Номера на артикули: AIS912   Номера на артикули: AIS913

io-key по целия свят AIK050

     
Интервал на предаване
1x/ден
  Интервал на предаване
1x/час
  Интервал на предаване
1x/минута
  Интервал на предаване
1x/10 сек
За ежедневни запитвания:
• Нива
• Нива на точки
  За ежечасни запитвания:
• Състояния
• Стойности на температурата
  За чести запитвания:
• Технологични стойности
• Стойности на машината
• Откриване на позиция
  За критични запитвания:
• Състояния на материала
• Профилактично техническо обслужване
• Превключване на сензор
• Критично следене
9 €/месец   13,50 €/месец   22 €/месец   30 €/месец
108 €/година   162 €/година   264 €/година   360 €/година

Номера на артикули:
AIS950

  Номера на артикули:
AIS951
  Номера на артикули:
AIS952
  Номера на артикули:
AIS953
Допълнителна опция за AIK001 и AIK050
Съхранение в облак
Включено в договорите за данни за 1 година
безплатно   Функция за превключване на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА
Не зависи от предаването на данни
безплатно
         
Уведомление чрез SMS
До 10 SMS-а
1 €/месец

12 €/година
  Функция за аларма на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА
До 1000 аларми/месец от устройство
3 €/месец

36 €/година
Номер на артикул: AIS991   Номер на артикул: AIS990


SMS услуга:
Във Вашия акаунт в io-key можете да създавате предупредителни съобщения, които да Ви информират, когато сигналът от сензор надвиши зададената гранична стойност. SMS услугата изпраща тези предупредителни съобщения като текстове до свободно избираеми номера за повиквания, като по този начин осигурява малко време за реакция при необходимост.

 


Функция за аларма на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА:
io-key може да сравнява непрекъснато текущата стойност на сензора директно с определена гранична стойност
или прагова стойност. При активирана функция за аларма на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА, io-key ще изпраща предупредително съобщение към облака почти в реално време, ако бъде превишена граничната стойност – независимо от свързания с тарифата интервал на предаване.

Поръчка за покупка на даннов модел и облачни услуги за ifm io-key AIK001/AIK050
 

Изтеглете PDF файла тук и попълнете формуляра


Моля, уверете се, че разполагате с най-новата версия на Adobe Acrobat Reader или Acrobat и активирайте добавката за вашия браузър. Ако PDF файлът все още не може да бъде показан (например при използване на таблет или смартфон), моля, използвайте опцията за изтегляне.

Минималният срок/минималното количество на поръчката за всяка от тарифите е 12 месеца на io-key. Фактурирането е на базата на авансово плащане за всеки 12-месечен период. Договорът ще се подновява автоматично на всеки 12 месеца, освен ако не бъде прекратен чрез уведомление 3 месеца преди края на договора.

« към прегледа