You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Надеждна автоматизираща техника за хранително-вкусовата промишленост

Високата сигурност на процеса и постоянното качество на продукта са основните принципи на хранително-вкусовата промишленост, независимо дали в производството на напитки и сладкарски изделия, преработката на мляко или месо. Дори и леките замърсявания на продукта водят до големи щети – изтегляне на цяла партида или скъп производствен престой.

➜ Тематична страница на хранително-вкусовата промишленост

Приложения: