1. Стартова страница
  2. Индустрии
  3. Доклади за приложения

Автоматизация в реалния свят

Всеки ден милиони сензори на ifm се използват в различни инсталации и машини по целия свят. Нашите системи за комуникация и управление са основа за безотказно протичане на технологичните процеси. Научете как и в какви целеви отрасли нашите клиенти използват системите на ifm и как превръщат предишните проблеми в истински истории на успеха.

Получете вдъхновение и узнайте как можете да внедрите лесно и надеждно Вашите изисквания към дадена автоматизирана система с помощта на нашите решения.

Насладете се на четенето!

Отчет за приложението: 3D Smart сензор O3M

5. чувство за мобилни работни машини

Научете повече за възможностите за използване на 3D Smart сензора и браншовете, в които може да бъде използван ефективно и икономично по отношение на разходи.

Отчет за приложението: демонстрационен завод в Аахен

Топлинен разходомер с IO-Link за машинни приложения

В производството на демонстрационния завод в Аахен се обработват множество метални листове с различна дебелина.

Отчет за приложението: Рамапласт

Управление на енергията, енергийна ефективност, икономия и контрол на енергията

Управление на енергията, както при компанията Рамапласт

Отчет за приложението: SFH

SFH оптимизира инсталацията, използвайки IO-Link решения от ifm

ifm и SFH: Успешно сътрудничество в цифровизацията на машините

Още истории на успеха от нашите клиенти

„Доклади за приложения 2019“ се фокусират върху това как приложенията могат да се реализират бързо и лесно чрез продуктите на ifm. Прочетете например как нашата 3D камера се използва като система за помощ на водачите, която предотвратява автоматично сблъсъци и гарантира безопасността на обществените пътища. Или можете да научите как компания в Швейцария би могла да намали ефективно разходите си за енергия при управление на хладилен склад.

Какъв е Вашият успех с ifm?

Внедрили ли сте интересно приложение с хардуер или софтуер от ifm? Как нашите сензори помагат за оптимизирането на операциите във Вашите процеси? Информирайте ни! Ще се радваме да представим Вашето решение в следващото издание на „Доклади за приложения“. Представете Вашето Ноу-Хау на широката публика! Разбира се, това ще бъде безплатно за Вас.