You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Индустрии
  2. Доклади за приложения

Автоматизация в реалния свят

Всеки ден милиони сензори на ifm се използват в различни инсталации и машини по целия свят. Нашите системи за комуникация и управление са основа за безотказно протичане на технологичните процеси. Научете как и в какви целеви отрасли нашите клиенти използват системите на ifm и как превръщат предишните проблеми в истински истории на успеха.

Получете вдъхновение и узнайте как можете да внедрите лесно и надеждно Вашите изисквания към дадена автоматизирана система с помощта на нашите решения.

Насладете се на четенето!

Отчет за приложението: ASP

Повишена безопасност – по-ниска цена

Избягване на колизии на странични товарачи

Отчет за приложението: Risse + Wilke Kaltband GmbH

Усъвършенстване на Вашите автомобили със защита срещу сблъсък

Водачите на вилкови високоповдигачи се нуждаят от високо ниво на концентрацията, когато маневрират при движение на заден ход.

Отчет за приложението: Gregoire

Машина за събиране на грозде

Автоматично събиране на грозде с ifm

Отчет за приложението: Технология на Starrag

Дигитално надграждане с IO-Link

Повече информация от сензора

Отчет за приложението: Ивеко

Техническо обслужване в зависимост от състоянието

Диагностика в монтажната линия

Отчет за приложението: 3D Smart сензор O3M

5. чувство за мобилни работни машини

Научете повече за възможностите за използване на 3D Smart сензора и браншовете, в които може да бъде използван ефективно и икономично по отношение на разходи.

Отчет за приложението: демонстрационен завод в Аахен

Топлинен разходомер с IO-Link за машинни приложения

В производството на демонстрационния завод в Аахен се обработват множество метални листове с различна дебелина.

Отчет за приложението: Рамапласт

Управление на енергията, енергийна ефективност, икономия и контрол на енергията

Управление на енергията, както при компанията Рамапласт

Отчет за приложението: SFH

SFH оптимизира инсталацията, използвайки IO-Link решения от ifm

ifm и SFH: Успешно сътрудничество в цифровизацията на машините

Отчет за приложението: Опел

O3D – Изглед отгоре

3D камерата замества няколко сензора за следене на позицията

Какъв е Вашият успех с ifm?

Внедрили ли сте интересно приложение с хардуер или софтуер от ifm? Как нашите сензори помагат за оптимизирането на операциите във Вашите процеси? Информирайте ни! Ще се радваме да представим Вашето решение в следващото издание на „Доклади за приложения“. Представете Вашето Ноу-Хау на широката публика! Разбира се, това ще бъде безплатно за Вас.