You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Продукти
 3. AC412S

Интерфейс AS-i PROFIBUS DP модул с PLC за безопасност

AC412S

SmartPLC SafeLine 2ASi PB

Интерфейс AS-i PROFIBUS DP модул с PLC за безопасност

AC412S

SmartPLC SafeLine 2ASi PB

 • С вградена интерфейсна полева шина и безотказен програмируем контролер
 • Надежден и бърз обмен на данни с нивото датчик-актуатор
 • Цветен дисплей за индикация на състоянието на всички подчинени устройства на AS-i
 • Лесна работа и лесни конфигуриране, настройка и диагностика
 • Меню за бърза настройка с интуитивно управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 04/28/2021
{{ifmVariantName}}


 • ce
 • eac
 • asi
 • pi
 • cul
Технически детайли

SmartPLC - AC14 AC4S - complete software

Complete software package for SmartPLC AC14xx and AC4xxS.

V4.3.9 version

 • Обозначение
 • Размер
 • SHA-256
 • Тип
 • Описание

SmartPLC CODESYS examples, templates and calculation xCom

SmartPLC CODESYS examples, templates and Excel sheet for calculating the fail-safe cross communication.

V1.0.0 version

 • Обозначение
 • Размер
 • SHA-256
 • Тип
 • Описание

SmartPLC - AC14 AC4S - firmware versions

Firmware for SmartPLC AC14xx and AC4xxS

V4.3.9 version

 • Обозначение
 • Размер
 • SHA-256
 • Тип
 • Описание

SmartPLC device description files

SmartPLC device description files: GSDML, GSD, ESI, EDS

V1.0.0 version

 • Обозначение
 • Размер
 • SHA-256
 • Тип
 • Описание

VDMA66413 библиотека за всички продукти за безопасност на ifm

Библиотека на свързаните с безопасността характеристични стойности в съответствие със стандарта VDMA-66413 за всички продукти на ifm за функционална безопасност. Тази библиотека е подходяща за използване със SISTEMA 2.x и други инструменти.

2.0.2

 • Обозначение
 • Размер
 • SHA-256
 • Тип
 • Описание
 • Обозначение ifm VDMA 66413 Lib.
 • Размер 271,6 kB
 • SHA-256
  Файлов хеш SHA-256

  de89ff013ef3237d86f731970402abb63f4b214ccafec696fa8a7b0f57a975ac

 • Тип .zip
 • Описание ifm VDMA 66413 Lib (.xml) @ SISTEMA; FSDT - Functional safety design tool; PAScal; Safety Automation Builder RASWin;  SET - Safety Evaluation Tool; EPLAN Plattform