1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използвайте в опасни зони
  5. Свързващи кабели

Свързващи кабели за използване в опасни зони

  • За приложения в опасни зони
  • Права или ъглова конструкция
  • Позлатени контакти за надеждни електрически връзки

Свързващи кабели за използване в опасни зониКонектори с възможност за конфигуриране на място

Конектори с възможност за конфигуриране на място се използват основно за свързване на сензори и актуатори с конектор. Те се използват, когато е необходима специална дължина на кабелите или трябва да се използва специален кабел. Свързването става удобно чрез винтови клеми.
Конекторите с възможност за конфигуриране на място от серия ecolink за взривоопасни зони изпълняват строгите изисквания на международните стандарти и поради това могат да бъдат използвани в съответните взривоопасни зони.