You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използвайте при заваряване
  5. Свързващ кабел с конектор

Свързващи кабели с гнездо за използване при заваряване

  • PUR кабел, устойчив на шлака от заваряване, подходящ за кабелна верига
  • Гайка със специално, устойчиво на шлака от заваряване покритие
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Гайка, защитена от удари и вибрации, чрез назъбена форма за защита от вибрации
  • Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление

Свързващи кабели с гнездо за използване при заваряване

Конектори

Конектори се използват основно за свързване на сензори и актуатори към разпределителни кутии в автоматизиращата техника.
Връзките на сензорите и актуаторите са трайно и надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия. При определени варианти във хващащото тяло са интегрирани светодиоди за състоянието на превключване и действие, които са виждат добре и при много силна светлина.
Конекторите от серия ecolink EVW за използване в областта на заваряването разполагат със специален PUR кабел.
Покритието против залепване на накатената гайка кара пръските от заваряването да формират капчици и позволява лесно и бързо почистване.