1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали
  5. Разделителна кутия

Кутии за разделяне на машини, охладители и смазочни материали

  • Възможен правилен монтаж без скъп динамометричен ключ
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Материали за изискванията на различни приложения


Централни разпределители

Централните разпределители се използват навсякъде, където се събират няколко сензорни сигнала, за да бъдат предадени на управлението по събирателен проводник. Те осигуряват висока защита срещу проникването на влага и голяма устойчивост на материала на агресивни течности.
Светодиодите за индикация на работата и състоянието на превключване в определени варианти се разпознават много добре благодарение на силата на своето светене. Благодарение на пълното капсуловане, разпределителите са устойчива на удари и вибрации и са много подходящи за полево ползване при лоши промишлени условия. Връзките на централните разпределителите са трайно и надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки.
Централните разпределители от серия ecolink EVC са устойчиви на масла и смазки и по тази причина са много подходящи за използване в металорежещи машини и металообработващата промишленост.