1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
  5. Y-свързващ кабел

Y сплитери за използване във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост

  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • За употреба в приложения с много входове и изходи при ограничения в мястото
  • Визуално и тактилно маркиране на портовете
  • Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване

Y сплитери за използване във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост