1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
  5. Свързващ кабел с щекер

Свързващи кабели за използване във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост

  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление
  • Широк работен температурен диапазон

Свързващи кабели за използване във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленостЩекери

Щекерите се използват основно за свързване на сензори и актуатори към с клеми към централни разпределители в автоматизиращата техника.
Връзките на разпределителите и модулите са трайно и надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Те осигуряват висока защита срещу проникването на влага и голяма устойчивост на материала на агресивни течности.
Щекерите от серия ecolink EVT са много подходящи за използване в хигиенни и мокри зони. Те са устойчиви срещу често почистване под високо налягане с агресивни почистващи средства. Заради големия си температурен обхват и устойчивостта срещу бърза смяна на температурата щекерите са много подходящи за приложения в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки.