1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Промишлени приложения / автоматизация на завода
  5. Ethernet кабел

Ethernet и кабели за индустриални приложения / автоматизация на завода

  • Надеждна технология за свързване за участници в CAN
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Широк работен температурен диапазон
  • Екраниран PUR кабел


Ethernet и пач кабел

Работният софтуер служи за пускане в действие, задаване на параметрите и обмяната на данни на визуалните сензори. За параметризиращия и управляващ интерфейс се предлагат два протокола: TCP/IP и EtherNet/IP. Сензорът и управляващия компютър се свързват с един EtherNet-пач кабел.