1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Пълна продуктова линия
  5. Y-свързващ кабел

Y-свързващ кабел

  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Визуално и тактилно маркиране на портовете

Y-свързващ кабел