1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. I/O модули
  5. Модули за използване в кутии за управление

I / O модули - Устройства за използване в контролни шкафове

  • Входове и изходи за цифрови и аналогови сигнали
  • Използване като контролер за кабини и табла за управление
  • Връзка чрез защитен от полярност Crimp щепсел, подходящ за мобилни приложения
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)

I / O модули - Устройства за използване в контролни шкафовеВходно/изходни модули – модули за използване в разпределителен шкаф

Децентрализираните входно/изходни модули от серия CabinetModule свързват бинарни и аналогови сензори и актуатори с мобилното управление. Те служат за децентрализирана обработка на сигнали от сензори и за задействане на актуатори и клапани. Асортиментът на ifm включва модули с цифрови и аналогови входове, комбинирани с цифрови или PWM изходи.
Връзката става през доказали се и устойчиви конектори. Модулите са устойчиви на удари и вибрации и са много подходящи за ползване в мобилни работни машини, като например в строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства.
Светодиодите за индикация на работата, диагностика и състоянието се разпознават много добре благодарение на силата на светене.
Извеждането на данните и въвеждането на параметрите на функцията на устройството става надеждно чрез CAN интерфейс.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1.
Модулите служат и за свързване на органите за управление и индикаторните елементи към CAN мрежата в мобилни работни машини. Те позволяват лесно вграждане в кабината на водача, конзолата за управление или корпуса на пулта за управление.