1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. I/O модули
  5. Модули със степен на защита IP 67 и централен щепсел

I / O модули - модули със степен на защита IP 67 и централен конектор

  • Захранващи изходи с мостове за управление с настройваеми параметри
  • Компактен и здрав корпус
  • Свързване с помощта на защитен срещу обратна полярност централен щекер за мобилни приложения
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)


Входно/изходни модули – модули с клас на защита IP 67 и централен щекер

Децентрализираните входно/изходни модули от серия SmartModule свързват бинарни и аналогови сензори и актуатори с мобилното управление. Те служат за децентрализирана обработка на сигнали от сензори и за задействане на актуатори и клапани, като например пропорционални клапани. Асортиментът на ifm включва модули с цифрови и аналогови входове, комбинирани с цифрови или PWM изходи.
Връзката става през доказали се и устойчиви конектори. Модулите имат висок клас на защита, устойчиви са на удари и вибрации и са много подходящи за ползване в мобилни работни машини, като например в строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства.
Светодиодите за индикация на работата, диагностика и състоянието се разпознават много добре благодарение на силата на светене.
Извеждането на данните и въвеждането на параметрите на функцията на устройството става надеждно чрез CAN интерфейс.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1.