1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Контролери
  5. Контролерът стартира

Системи за мобилни приложения - Комплекти стартиращи контролери

  • Мобилен контролер с два CAN интерфейса
  • С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
  • Осем входа/четири изхода
  • I/O симулаторна кутия вкл. свързващ кабел и конектори
  • Подлежащи на конфигуриране функции на входовете/изходите

Системи за мобилни приложения - Комплекти стартиращи контролериУправления базови комплекти

Базовият комплект за системата за управление на ifm ecomatmobile служи за навлизане в системата за програмиране CODESYS. Всички компоненти са изпълнени по такъв начин, че да бъдат функционални с минимални усилия за инсталиране. Необходимите връзки са подготвени предварително. Комплектът съдържа управление, I/O симулаторна кутия с предварително подготвени свързващи проводници, щекерно захранване и софтуера за програмиране CODESYS с демо програми, библиотеки и инструменти.