You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. Оптична идентификация
  5. OPC сървърния софтуер

1D / 2D кодови четци - софтуер за сървър OPC

  • Просто интегриране на данни с помощта на стандартен OPC интерфейс
  • Поддържа OPC спецификации, достъп до данните 1, 2, 3 и OPC XML-DA Windows
  • Поддържа преглеждане в пространството на имената
  • Просто конфигуриране на мрежи благодарение на OPC тунел

1D / 2D кодови четци - софтуер за сървър OPC

OPC сървърен софтуер

OPC сървърният софтуер осигурява интерфейс за стандартизирано свързване на данните на диагностичната електроника VSE и на четеца за кодове на ifm в система от по-високо ниво. Софтуерните лицензи са разделени на четири класа и зависят от броя на свързаните устройства.
Различни програми за OPC клиент обработват осигурените чрез OPC данни, така че да могат да бъдат реализирани най-различни сценарии за употреба.
Във връзка с диагностичната електроника VSE могат да бъдат прочетени и описани конфигурираните вибрационни характеристики и контролни параметри, например точки на превключване или задействащи сигнали за оборотите.
И за четеца за кодове OPC сървърният софтуер предлага стандартизиран достъп до декодирания резултат от прочитането, както и до различни параметри.