You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 13.56 MHz / RFID 13.56 MHz
  5. Единици за оценка с интерфейс fieldbus

RFID 13,56 MHz - единици за оценка с интерфейс fieldbus

RFID 13,56 MHz - единици за оценка с интерфейс fieldbus

Системи за обработка с Profibus DP интерфейс

RFID обработващият модул управлява обмяната на данни с антените на RFID, респективно с нивото сензор/актуатор, комуникира с по-високото ниво на управление и позволява конфигуриране на устройствата чрез уеб сървър. Устройството разполага с четири канала за свързване на полеви устройства. Всеки канал може да бъде използван по избор за свързване на глава за писане/четене на RFID или като цифров вход/изход.
Обработващият модул намира приложение например при управлението и контрола на материалните потоци в линиите за производство и при кодирането на държачите на детайли в направляваните транспортни системи.
RFID обработващият модул предава данните на PLC през PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT.