1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за ниво
  5. Лазерни сензори за безконтактно измерване

Сензори за ниво - Лазерни сензори за измерване без контакт

  • Надеждно измерване на ниво в големи диапазони до 9,8 m
  • Измервателен диапазон с възможност за мащабиране и функция „прозорец“
  • Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход
  • Широка гама крепежни елементи

Сензори за ниво - Лазерни сензори за измерване без контактЛазерни сензори за разстояние за безконтактно измерване

O1D300 е сензор за следене на нивото на напълване с измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология (PMD = фотосмесителен детектор). Той регистрира безконтактно нивото на насипни вещества и непрозрачни течности на базата на измерване на времето за преминаване на светлината на лазерен лъч. При много малки размери от само 42 x 42 x 52 mm сензорът се отличава с много голям обхват, видимо червено лазерно петно и големи функционални резерви. Той може да бъде инсталиран на безопасно разстояние от контролираното вещество с помощта на закрепващите елементи.
Настройката на всички параметри и програмирането на точките на превключване става с бутоните за програмиране и 4-значен буквено-цифров дисплей.