1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. Осветителни модули
  5. Осветителни тела за проверка на контурите и позициите

Осветителни тела за проверка на контурите и позициите

  • Свръх плоска конструкция
  • Работа с постоянна светлина и импулсна работа
  • Допълнителен режим на работа с 4 пъти повече светлина
  • Версии с три различни размера на осветената зона
  • Версии с инфрачервена и червена светлина


Осветителни елементи за разпознавани на контури и лагери

Благодарение на изключително плоското изпълнение с монтажна височина от само 9,2 mm осветителните елементи ifm могат да бъдат закрепени компактно към стена или монтажния елемент. Те създават хомогенно светлинно поле с видима червена или невидима инфрачервена светлина и се предлагат в три различни размера.
Ултраплоските осветителни елементи позволяват работа с две различни светлинни мощности: В "нормален" режим модулът може да работи постоянно или на импулси, в "high" режим е възможна работа на импулси с 4-кратно по-висока светлинна мощност. По този начин времето за осветяване се намалява със 75 до 80%, което дава предимство особено при бързо протичащи процеси.