1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. 3D камери
  5. 3D Камери за мобилни приложения

3D Камери за мобилни приложения

  • Надеждно предоставяне на данни чрез Ethernet UDP
  • Бързо измерване на разстояние с използване на технологията с измерване на времето за преминаване
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Компактен и здрав корпус
  • Много голям диапазон на регистриране, до 35 m