You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. 3D сензори
  5. 3D сензори

3D сензори

  • Визуална оценка на разстояние, ниво или обем
  • Надеждна работа поради измерване на времето за преминаване
  • Осветление, измерване и оценка в един модул
  • До 23232 стойности на разстояние за измерване за подробна оценка на приложението
  • Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход

3D сензори

3D сензори

O3D е оптоелектронен 3D сензор, който измерва по точки разстоянието между сензора и следващата повърхност чрез метода за определяне на времето за преминаване на светлината. Устройството осветява сцената с вътрешен източник на инфрачервена светлина и изчислява разстоянието на базата на отразената от повърхността светлина.
Сензорът може да бъде използван в приложения, в които трябва да се провери пълнотата на съдържанието, трябва да се определи обема и трябва да се сортират обектите.
По този начин може да бъде установено, дали опаковките, например кашони или палети, съдържат предвидения брой изделия. Тази проверка не зависи от цвета или текстурата на изделието. Сензорът може да бъде настройван удобно и интуитивно чрез софтуера за въвеждане на параметрите за опаковки с различни размери.
Други възможни приложения са в колетните услуги, складовете, логистичните или разпределителни центрове. За автоматизираното планиране на складовите площи сензорът регистрира размерите на пакета, например големина, завъртане и положение. По този начин е възможно оптимално използване на предоставения складов обем.