1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. енкодери
  5. Инкрементални Енкодери без дисплей

Инкрементални Енкодери без дисплей

  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Версии като плътен вал със захващащ/синхронизиращ фланец или с кух вал
  • Разделителна способност от 2 до 10 000 импулса
  • Кабелен вход за аксиална и радиална употреба


Инкрементални енкодери

Инкременталните енкодери генерират точно определен брой импулси за оборот. Те са мярка за изминатото ъглово или линейно разстояние. Посоката на въртене се определя на базата на фазовото изместване на двата изместени на 90° сигнала A и B.