You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фиброоптични сензори
  5. Акрилни оптични влакна

Акрилни оптични влакна

  • За монтиране на места с труден достъп
  • Работа като датчик на преминаване на лъча или датчик на дифузно отражение
  • Различни конструкции и регистриращи глави за най-различни приложения
  • На макара за рязане по размер
  • Гъвкави версии за изключително малък радиус на огъване

Акрилни оптични влакна

Фиброоптика от акрил

Когато за инсталирането на оптоелектронни стандартни сензори остане само малко място, се използват фиброоптични системи. При тези системи обработващата електроника и фиброоптиката се инсталират отделно.
Това позволява монтаж на тесни и труднодостъпни места.

Фиброоптичните системи се изпълняват като бариерни или дифузно-рефлекторни сензори.

Фиброоптиката от акрил се използва в стандартните приложения, когато не са поставени специални изисквания за устойчивост на високи температури и химическа резистентност. Те могат да бъдат самоконфекционирани и са ценово по-достъпни отколкото фиброоптиката от стъкло.