1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link processensoren
  5. Magnetisch inductieve doorstroommeters

IO-Link - magnetisch-inductieve flow-/debietsensoren

  • Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
  • Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
  • Voor het gebruik in watergekoelde circuits
  • Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
  • Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang


Magnetisch-inductieve stromingssensoren

De magnetisch-inductieve stromingssensoren van de serie SM bewaken vloeibare media. Ze meten de drie procesgrootheden, doorstroomhoeveelheid, verbruikshoeveelheid en mediatemperatuur. Ze worden vaak toegepast in koelcircuits, bijv. in staalfabrieken, in de automobielindustrie en in de glasproductie. In de waterhuishouding en in industriële installaties worden de sensoren gebruikt bij de verbruiksmeting van water.
Piekverbruik, momenteel verbruik of oplopend verbruik kunnen via ingestelde schakel- of alarmwaarden eenvoudig met een druk op de knop worden geprogrammeerd of opgeroepen.
De apparaten beschikken over twee schakeluitgangen die als maak- of verbreekcontact kunnen worden geprogrammeerd. Een schakeluitgang kan ook als een schaalbare analoge uitgang worden geconfigureerd voor de uitvoer van de meetwaarde. Voor de bewaking van de verbruikshoeveelheid stuurt de andere uitgang meetpulsen naar de besturing.
Naast de pure doorstromingsbewaking meet de SM ook de temperatuur van het medium. Deze wordt ter plaatse aangegeven en geprepareerd voor signaalverwerking. Daardoor is de sensor bijzonder goed geschikt voor de bewaking van koelcircuits.
De robuuste RVS-behuizing en de hoge beschermingsklasse bieden een hoge veiligheid, ook bij ruwe omgevingsomstandigheden.
Afhankelijk van de te meten doorstroomhoeveelheid is er keuze uit apparaten met verschillende procesaansluitingen.