• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link is een fabrikantoverkoepelend punt-tot-punt-communicatiesysteem voor het aansluiten van sensoren en actuatoren op een automatiseringssysteem.
Een IO-Link-systeem bestaat uit een IO-Link-master en een of meerdere IO-Link-apparaten. De IO-Link-master is de interface naar de besturing of naar het veldbusniveau en communiceert met de aangesloten IO-Link-apparaten.
Met IO-Link worden schakelsignalen van binaire sensoren, proceswaarden van analoge sensoren en hun parameters puur digitaal en gebaseerd op een 24V-signaal op betrouwbare wijze overgedragen. Zo worden met name meetwaardefouten bij de overdracht en omrekening van analoge signalen vermeden.
Via IO-Link kunnen tegelijkertijd meerdere proceswaarden of parameters uit een apparaat via een niet-afgeschermde standaardleiding worden overgedragen.
IO-Link is internationaal gestandaardiseerd en werkt met alle gangbare veldbussen en besturingen.