You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Sinyalizasyon ve gösterge

Sinyalizasyon ve gösterge

  • Analog işlem değerlerinin gösterimi
  • İşlem değerlerinin görüntülenmesi ve izlenmesi
  • Atım şekilli sinyallerin görüntülenmesi ve izlenmesi

Sinyal ve gösterge sistemleri

Güncel proses değerlerinin dağıtılmış göstergesi ve işlenmesi endüstriyel proseslerde zorunludur. Bu, bir yandan önemli proses değerlerini görüş alanında tutmak için, diğer yandan arıza durumunda hızlı bir arıza analizi uygulayabilmek için gereklidir. Analog girişe sahip ekran verilen fiziksel birime göre fiili değeri gösterir. Devre çıkışına sahip ekran sınır değerine ulaşıldığını veya aşıldığını bildirir.